Chúa Nhật Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi: Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót

Thái Hà (02.10.2016) – Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người (Luca 1,50)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Trong Lễ Mân Côi năm Lòng Thương Xót, chúng ta suy niệm về Đức Maria là Mẹ và là cửa của lòng thương xót.

Trước hết, Đức Maria là người đầu tiên được Chúa thương xót hơn bất kỳ ai. Tước hiệu “đầy ân sủng” của Đức Maria (Lc 1,28) có nghĩa là “đầy ơn thương xót”. Chính Mẹ xác tín trong kinh Manificat: “Người đã nhìn đến sự thấp hèn của người tôi tớ”, “Vì Người nhớ lại lòng thương xót”, “Lòng thương xót Người trải qua đời nọ tới đời kia”.

Đức Maria còn là cửa của lòng thương xót, bởi vì nhờ Mẹ và qua Mẹ mà lòng thương xót Chúa bước vào thế giới, trở nên hữu hình và sống động nơi Chúa Giêsu. Như lời thánh Phaolô quả quyết: “Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu chuộc những ai ở dưới chế độ luật”. (Gl 4,4). Mẹ là trung gian và là cửa mà qua đó chúng ta bước vào lòng thương xót Chúa để hiện hữu và sống như những người con được cứu độ bởi Chúa Kitô, Con Mẹ.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Cầu nguyện: Lạy Mẹ, xin dạy chúng con luôn ý thức mình là hoa quả của lòng Chúa thương xót và sống chỉ nhờ lòng thương xót để chúng con biết thương xót và mang lòng Chúa thương xót cho tha nhân.

Quyết tâm: Mỗi ngày lần một chuỗi Mân Côi để tôn sùng Đức Mẹ.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.