Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Đức Giêsu luôn chờ đợi chúng ta trong bí tích Thánh Thể

Thái Hà (11.06.2023) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. (Ga 6,51-58)

Tình yêu là gì? Thật khó để định nghĩa nhưng không khó để cảm nghiệm. Khi yêu một người, ai trong chúng ta cũng chỉ muốn bản thân mình sẽ được ở bên người ấy. Tình yêu thế gian vốn nay mặn nồng mai đã nhạt phai mà vẫn luôn đáng được chờ đợi và hy sinh vì nó, huống chi đối với tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã đến với con người vì tình yêu, đã sống, đã chết với con người vì tình yêu, đã sống, đã chết và hứa sẽ ở lại với con người cũng vì hai chữ “tình yêu”. Đức Kitô đã tự nguyện trở nên tấm bánh bẻ ra cho đời, để cho những ai hưởng nếm tấm bánh đó cũng sẽ được hưởng nếm sự sống đích thực.

Đức Giêsu thực sự trở nên sống động, chân thật và hiện diện cách bí tích nơi hình bánh trắng đơn sơ, trong một ngôi nhà tạm cũng đơn sơ. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã phải thốt lên: “Bạn có nhận ra là Chúa Giêsu ở trong nhà tạm côt chỉ vì bạn, chỉ riêng mình bạn thôi không?” Quả thật, Đức Giêsu hằng chờ đợi chúng ta để được ngắm nhìn chúng ta, và chắc chắn Người thích được cư ngụ trong tâm hồn chúng ta. Thật vậy, được ở mãi mãi với người mình yêu thì đó chẳng phải là một tình yêu chân thực, đáng mong ước đó sao?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết năng đến ngắm nhìn Chúa để được cảm nếm bình an và tình yêu ngay giây phút hiện tại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…