Chúa Nhật Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô: Lương thực ban sự sống

Thái Hà (14.06.2020) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51-58)

Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Nếu xưa, Tần Thủy Hoàng đã tốn kém biết bao công sức, tiền của, thậm chí hàng trăm sinh mạng con người để bào chế thuốc trường sinh; thì nay, ông Nursultan Nazarbayev, tổng thổng nước Kazakhastan, cũng luôn mong muốn được bất tử. Vào năm 2009, ông đã yêu cầu các nhà khoa học phải tìm ra phương thức trường sinh bất tử. Thế nhưng, cho đến nay, vẫn chưa có ai chế tạo ra được viên thuốc trường sinh nào.

Sự trường sinh là điều mà bất cứ ai cũng đều khao khát. Biết bao người hao tiền tốn của chỉ để mong có được cuộc sống trường thọ. Khi đối diện với cái chết, ước mơ này càng mãnh liệt hơn.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã cho người Do Thái biết Người chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu Người, sẽ được sống muôn đời. Ngôn ngữ của Đức Giêsu thật rõ ràng. Để được sống thì không chỉ tin, nhưng cần phải sống như Người, sống bằng sự sống của Người. Đây là mầu nhiệm đức tin mà trí khôn và giác quan của con người không thể cảm nhận cách trọn vẹn. Dưới cái nhìn đức tin, bí tích Thánh Thể vẫn luôn là dấu chỉ sự sống vĩnh cửu đã khởi sự ở đời này, và là bảo chứng cho sự sống đích thực đời sau.

Bí tích Thánh Thể không chỉ đem lại sự sống cho con người, mà còn là nguồn nâng đỡ, ủi an cho bất cứ ai chạy đến với Đức Giêsu. Mỗi khi tham dự Thánh Lễ và cử hành bí tích Thánh Thể, con người được dự phần vào chính nguồn sống nơi Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm đến với Mình Máu Thánh Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, để chúng con đón nhận được sự nâng đỡ, ủi an của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.