Chúa Nhật I Mùa Chay: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi

Thái Hà (05.02.2017) – Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi !”. Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi !” (Mt 4,1-11)

imgres
Ảnh minh họa (Google)

Rảo qua vài tờ báo hay những trang tin tức gần đây, chúng ta thấy có rất nhiều chuyện giết người, tàn ác, xấu xa. Cái ác đang thống trị địa cầu! Con người là nô lệ và tay sai cho thần dữ!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, đứng trước lời dụ dỗ của ma quỷ: Hãy thờ lạy nó thì sẽ được cả thế giới, Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta trong cách chống trả khi Người quát: “Xatan kia, xéo đi!” và nói rằng: mọi thụ tạo phải bái lạy Thiên Chúa và chỉ thờ phượng một mình Người mà thôi.

Xã hội ngày hôm nay đang loại dần sự hiện diện của Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Con người không muốn đi theo đường lối thánh thiện của Thiên Chúa nữa, nhưng lại thích đi theo mà quỷ cùng những tội ác xấu xa của nó: khủng bố, giết chóc, thù hận,…

Lời quát mạnh mẽ của Đức Giêsu: “Xatan kia, xéo đi!” nhắc nhở chúng ta hãy biết rằng Thiên Chúa mới là Đấng chúng ta phải thờ phượng suốt đời, chứ không phải bất cứ sự gì ở trần gian này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin vững vàng để con chỉ biết thờ lạy, chúc tụng, một mình Chúa, và biết can đảm khước từ những cám dỗ của xatan. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.