Chúa Nhật I Mùa Vọng: Sống tỉnh thức

Thái Hà (01.12.2019) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại”.

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”(MT 24,37-44)

“Vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến

Thánh Hialarnô (+371) là một thầy dòng khổ tu tại Palestin. Ngài chuyên chăm cầu nguyện và sống khổ hạnh. Trong những thời khắc cuối cùng của đời mình, ngài đã chịu cơn cám dỗ mất lòng trông cậy vào Chúa nhân từ và khiếp sợ tòa phán xét. Thế nên, Ngài đã tha thiết cầu nguyện, kêu xin Thiên Chúa và tuyên xưng đức tin và cuộc sống mai sau.

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta bước vào tuần đầu tiên của Mùa Vọng. Mùa kỷ niệm biến cố Đức Kitô đến lần thứ nhất, đồng thời cũng là mùa trông đợi Chúa đến lần thứ hai không gì khác hơn là sống sám hối, tỉnh thức. Đây cũng chính là ý nghĩa mà bài Tin Mừng hôm nay đề cập tới.

Quả thật, như người đầy tớ không biết khi nào chủ nhà về, và như chủ nhà không biết giờ nào kẻ trộm tới, chúng ta cũng không thể biết trước được ngày nào Chúa sẽ đến. Thế nên, lời khuyên của Đức Giêsu: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” vẫn luôn là lời cảnh tỉnh cho mỗi người. Và nếu như không biết ngày nào Chúa đến thì cũng không biết được chắc chắn ngày giờ nào chúng ta sẽ lìa khỏi cuộc đời này. Thế nên, tỉnh thức còn là sẵn sàng cho một cuộc ra đi không ngờ tới. Tỉnh thức là gì nếu không phải là chuyên chăm cầu nguyện. Tỉnh thức là gì nếu không phải là sống tốt để sẵn sàng trả lời những chất vấn trước tòa Chúa. Sống tỉnh thức là một điều tối quan trọng cho cuộc sống mai hậu của chúng ta, vì lẽ, phần thưởng Nước Trời chỉ dành cho những ai biết tỉnh thức. Và nếu như thánh Hialariô trong câu chuyện kể trên còn bị cám dỗ vào lúc cuối đời, thì thiết nghĩ việc tỉnh thức cầu nguyện còn cần thiết với chúng ta đến dường nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tỉnh thức, sẵn sàng cho những giờ phút bất ngờ nhất của cuộc đời.  Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.