Chúa Nhật Phục Sinh: Chúa đã sống lại

Thái Hà (21.04.2019) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,1-9)

Ngôi mộ trống – Chúa đã Phục Sinh (Ảnh google)

Đức Giêsu đã đi vào cái chết của chúng ta nhằm mở đầu cho công trình cứu độ, và hoàn tất với cuộc khải hoàn vinh quang. Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy người ta đã mai táng Người trong mộ đá, nhưng rồi sáng ngày thứ nhất trong tuần, người ta đã không thấy xác Người ở đó nữa.

Hai ông Phêrô và Gioan đã chạy rất nhanh tới nơi mai táng Đức Giêsu để kiểm chứng tin báo của bà Maria Mácđala, và quả thật như vậy: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu”. Trong ngôi mộ đã, khăn liệm còn đó, nhưng xác Đức Giêsu đã không còn ở đó nữa. Ông Phêrô im lặng suy nghĩ, còn Gioan, người môn đệ Chúa yêu đã thấy và đã tin: “Đúng như Thầy nói, Thầy đã sống lại thật rồi”.

Đoạn Tin Mừng đã khởi đầu với một ngôi mộ trống, nhưng nếu chỉ có một ngôi mộ trông mà thôi thì cũng chẳng có chuyện gì lớn lao xảy ra. Điều thật sự quan trọng và ý nghĩa chính là: Người không còn ở trong mộ nữa, vì Người đã sống lại như Người đã nói. Chính từ ngôi mộ trống ấy đã bật lên sự sống, và đó chính là niềm tin và là niềm vui của mỗi chúng ta.

Cuộc đời của chúng ta là những cuộc mai táng, là những cái chết và từ bỏ không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, mỗi chúng ta luôn có sự sống của Đức Giêsu Phục Sinh hiện diện, bởi thế, chúng ta không phải sợ những ngôi mộ, không phải sợ chôn đi điều phải chôn và mất đi điều phải mất, và cũng không phải sợ bị thối rữa hay bị tảng đá to khóa chặt đời mình. Ước gì, mọi ngôi mộ của chúng ta cũng giống như ngôi mộ của Đức Giêsu, được mở tung để sự sống được bừng dậy mãnh liệt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con dám chết đi để cùng sống lại với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.