Chúa Nhật Phục Sinh: Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh

Thái Hà (09.04.2023) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20,1-9)

Gagarin là phi hành gia người Liên Xô đầu tiên bay vào vũ trụ. Ngày 12/04/1961, sau 108 phút bay quay quanh trái đất. Gagarin tuyên bố: “Tôi chẳng nhìn thấy Thiên Chúa đâu cả”. Trong khi đó, ngày 20.07.1969, Neil Armstrong, sai khi đổ bộ thành công xuống mặt trăng (cùng với một phi hành gia khác là Buzz Aldrin), ông đã xác tín: “Đây đúng là công trình của Thiên Chúa”. Vì sao cũng một sự kiện, mà một người nhìn thấy Thiên Chúa, người kia thì không? Bài Tin Mừng hôm nay có thể giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó.

Khác với các Tin Mừng Nhất Lãm, sự kiện Phục Sinh trong Tin Mừng Gioan được diễn tả bởi hình ảnh ngôi mộ trống và những băng vải được xếp gọn gàng; nhưng không có Thiên Thần nào nói cho những người ra mộ biết Đức Giêsu đã sống lại. Tuy nhiên, thánh sử cũng khéo léo ghi nahạn và người môn đệ được Chúa thương mến rằng: “Ông đã thấy và đã tin”.

Với đôi mắt thông thường, nhất là khi đang đau khổ vì mất người Thầy yêu dấu, có lẽ người ta khó lòng nhìn ra được dấu chỉ Phục Sinh khi đứng trước “ngôi mộ trống” chỉ có đôi mắt đức tin mới có khả năng khai mở lòng trí con người, và “người môn đệ Đức Giêsu thương mến” đã có được đức tin như thế.

Câu nguyện Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng việc “các môn đệ lại trở về nhà” (Ga 20,10). Với chi tiết này, tác giả Tin Mừng Thứ Tư đã để lại toàn cảnh “ngôi mộ trống: ấy cho chúng ta; chính chúng ta cũng đang hiện diện trước “ngôi mộ trống”! Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì, cảnh trơ trọi đầy mùi tử khí hay ánh sáng và niềm vui Phục Sinh?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Thêm ơn đức tin cho mỗi người chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…