Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên: Xưa và nay

Thái Hà (12.02.2023) – Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa.
Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.
“Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. (Mt 5,17-37) 

Trong luận ngữ, Khổng Tử có viết: “Ôn cố tri tân khả dĩ vi sư hỉ”, nghĩa là: “Ôn cái cũ mà biết cái mới thì  có thể làm thầy được rồi”. Trên mặt chữ, người ta có thể phần nào hiểu được dụng ý của tác giả, đó là thường xuyên ôn tập kiến thức, học vấn đã học, để thủ đắc và tri nhận cái mới, thì có thể làm thầy được, hay nói cách khác là việc xét thời xưa luận thời nay.

Cũng vậy, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hấy Đức Giêsu thường nhắc lại những luật lệ người xưa để dạy dõ những người đang đối diện với Người. Điều này cho chúng ta thấy rằng, Đức Giêsu không xem thường những qui định xưa. Trái lại, Người nâng nó lên một tầm cao mới để cho mọi người nhận ra giá trị của Lề Luật. Thật vậy, Lề Luật không hệ tại ở những con chữ, nhưng như Người nói, đó là tuân hành và dạy người khác làm như vậy. Kẻ thực hành điều này thì sẽ được gọi là người lớn trong Nước Trời.

Điều mà các Kinh sư và người Pharisêu không làm được, đó là không dạy người khác làm, nhưng họ chỉ dựa vào lề luật lệ để phán xét người khác. Họ chỉ chăm chăm vào những lỗi phạm của người khác rồi cho rằng bản thân là công chính, là thánh thiện. Thế nên, Đức Giêsu mới dạy các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh Sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực thi đúng những gì Chúa dạy, dạy đúng những gì chúng con đã thực thi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…