Chúa Nhật Tuần XIII Thường niên: Quyết theo Thầy

Thái Hà (26.06.2022) – Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”    

Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,51-62)

Chúa gặp ba người đến muốn làm môn đệ đi theo Chúa. Chúa nói với người thứ nhất: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu”. (Lc 9,58). Điều này có nghĩa là đi theo Chúa phải chấp nhận một cuộc sống khó khăn thủ thách. Người thứ hai xin về lo tang sự cho cha mình. Chúa trả lời: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”. Ở đây, Người muốn nói trong trường hợp cần phải chọn lựa thì đòi hỏi của Nước Trời phải được coi trọng và thi hành trước tiên. Nghĩa là tình yêu Thiên Chúa phải được đặt trên tình yêu cha mẹ và gia đình (Lc 14,26; Mt 10,37). Một người nữa xin về nhà từ giã gia đình, Chúa bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không phù hợp với Nước Thiên Chúa”. Nghĩa là theo Chúa thì phải dứt khoát từ bỏ tất cả những mỗi dây ràng buộc thế gian để dâng hiến cuộc đời cho Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chho chúng con xứng đáng tham dự vào chương trình cứu độ của Chúa. Đồng thời trên hành trình theo Chúa, xin giúp chúng con thoát khỏi những ràng buộc của bản thân, gia đình và xã hội để luôn biết chọn Chúa là gia nghiệp và hạnh phúc của đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.