Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên: Bánh trường sinh

Thái Hà (05.08.2018) – Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?
Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”
Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?
Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”
Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 
Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”
Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (Ga 6,24-35)
Ảnh minh họa Google

Tần Thủy Hoàng là người sợ chết và tin vào thuốc trường sinh bất tử. Mọi vị thuốc “trường sinh bất tử” mà người ta đồn đại ông đều thử. Cuối cùng, ông thử thủy ngân – một vị thuốc cực độc, thuốc đưa ông đến cái chết. Trên thực tế, các phương dược trần gian chẳng thể làm cho người ta sống mãi.

Khi dân chúng đói, Đức Giêsu đã thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều để họ được ăn no nê. Không chỉ dừng lại ở đó, Chúa còn chỉ cho thấy nhu cầu quan trọng nhất, thiết yếu nhất của họ là gì. Đó là “lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh”.

Đức Giêsu mặc khải cho họ biết, Chúa Cha sẽ ban cho họ lương thực đó, tức là “Bánh đích thực bởi trời” làm cho con người no thỏa. Chính người là bánh trường sinh, bánh “đem lại sự sống”.

Ai trong chúng ta cũng ao ước được sống mãi. Hằng ngày, chúng ta phải lo làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng, đôi khi chúng ta lại quá bận tâm với lương thực nuôi sống thể xác, mà quên tìm kiếm “lương thực đem lại sự sống đời đời”. Đức Giêsu chính là sự sống của chúng ta, chúng ta hãy đến và tin vào Người, lãnh nhận Lời Người và Thánh Thể, để được Người dẫn vào cõi sống đời đời như Người đã hứa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ước gì mỗi người chúng con luôn biết dọn mình thanh sạch để rước Thánh Thể, là Bánh Trường Sinh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.