Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên: Bánh đích thực

Thái Hà (19.08.2018) – “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”. Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51-58)

Ảnh minh họa (Google)

Báo cáo của FAO (Tổ chức luơng – nông Liên hiệp quốc) cho biết: hàng ngày có 25.000 nguời chết vì đói nghèo, và mỗi năm có sáu triệu trẻ em duới 5 tuổi chết đó.

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện rằng: Xin Cha cho chúng con hôm nay luơng thực hằng ngày. Tại sao ngày nào cũng phải xin có luơng thực? Bởi vì luơng thực là của ăn nuôi sống chúng ta và do Chúa ban. Tuy thế, Lời Chúa cũng nói rằng: Nguời ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

Bánh thì quan trọng bởi nó là của ăn nuôi sống con người, nhưng nó vẫn có giới hạn, bởi dù có ăn nhiều tới đâu, có ăn ngon thế nào thì chúng ta cũng sẽ chết. Bánh ăn đời này không có đủ sức mạnh để giúp chúng ta có thể duy trì cuộc sống đến vô cùng đuợc. Thế nhưng, có thứ bánh làm đuợc điều ấy, đó là Mình Thánh Chúa. Chính Đức Giêsu đã nói: Bánh này là bánh hằng sống và ai ăn bánh này sẽ có được sự sống đời đời. Bánh hằng sống này được cụ thể hóa hằng ngày trong bí tích Thánh Thể. Nơi đây chúng ta đuợc mời gọi đến chia sẻ bàn tiệc thánh, nhờ đó chúng ta đuợc thông dự vào sự sống đời đời với Thiên Chúa.

Ngày nào chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho mình có lương thực nuôi thân xác mà quên đi lương thực nuôi thân xác mà quên đi lương thực nuôi sống linh hồn. Dường như, chúng ta vẫn còn chăm chăm chú chú tìm kiếm thứ lương thực chỉ nuôi sống đời sống hữu hạn mà quên đón nhận lương thực thần thiêng mà hằng ngày Chúa vẫn ban cho chúng ta cách nhưng không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở cho con đôi mắt để con có thể nhìn biết được đâu là lương thực cần thiết cho đời sống chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.