Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên: Chiến đấu qua cửa hẹp mà vào

Thái Hà (21.08.2022) – Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì ông sẽ bảo anh em: ‘Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!’ Bấy giờ anh em mới nói: ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’

“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,22-30) 

Có lẽ chúng ta sẽ rất ngạc nhiên trước những giải tđáp của Đức Giêsu. Người không trực tiếp trả lời, cũng không thỏa mãn những hiếu kỳ của những kẻ hỏi Người về số phận của con người sau khi chết. Điều quan trọng đối với Đức Giêsu chính là giây phút hiện tại, số phận của mỗi người trong chúng ta. Câu trả lời cảu Đức Giêsu năm xưa cũng như chỉ cho chúng ta ngày nay phải ra công gắng sức nhiều hơn. Nếu như chúng ta nghĩ rằng, mình thuộc về phần thiểu số được cứu vớt, thì hãy dùng toàn bộ khả năng và sức lực của mình để có thể đi qua cửa hẹp. Đừng tốn phí thời giờ để đoán xét người này người kia, chuyện này chuyện nọ. Đức Giêsu cho biết rằng Thiên Chúa từ bi và nhân hậu. Thiên Chúa sẵn sàng đón tiếp chúng ta vào chung hưởng phúc thiên đàng. Ai đi đường rộng thênh thang, sống tự do phóng túng sẽ không thể nào đạt đích đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sống hạ mình như Chúa để trong mọi việc làm và suy nghĩ của chúng con đều là những bước chân đang tiến tới Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.