Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên: “Hãy mời người không có khả năng đáp lễ”

Thái Hà (28.08.2022) – Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”. (Lc 14,1.7-14)

Ông chủ tiệc là thủ lãnh nhóm Pharisêu nên khách mời của ông đều là những người trong nhóm Pharisêu và quý tộc. Đó là cách sống thường tình của ông từ xưa đến nay. Nhưng hôm nay Đức Giêsu đề nghị với ông một cách sống khác mà ông chưa bao giờ nghĩ tới. Chúa mời ông hãy mở rộng tấm lòng mà đón tiếp, chiêu đãi những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù là những người không có khả năng đáp lại lòng tốt của ông và không ai được nghĩ tới. Chúng ta thấy Đức Giêsu rất tế nhị trong cách đáp lễ ông chủ nhà đã mời Người đến dùng bữa. Đức Giêsu đã mở ra cho ông một chân trời mới mà chưa bao giờ ông có thể nghĩ tới. Đức Giêsu muốn dẫn ông vào một thế giới mưới mà ông không thể hình dung chính xác nó như thế nào. Đó là chân trời của Bữa Tiệc Cánh Chung. Đó là thế giới của Nước Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy con biết sống bác ái với mọi người và sống hiến dâng như Chúa đã sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.