Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên: Từ bỏ

Thái Hà (04.09.2022) – Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: “Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14,25-33)

“Từ bỏ” là điều kiện tiên quyết để chúng ta trở nên môn đệ Đức Giêsu. “Từ bỏ” nghĩa là chúng ta “làm rỗng” chính mình để có thể đón nhận Đức Giêsu vào tâm hồn. Chúng ta không chỉ từ bỏ những điều xấu xa, điều không phù hợp mà còn ngay cả những điều được coi là chính đáng của con người: thời gian, ăn uống, ngủ, nghỉ ngơi và vui chơi,… Điều này không có nghĩa là chúng ta khinh chê những việc ấy nhưng đó là chúng ta chọn lựa những giá trị nào phù hợp nhất đối với đời sống người môn đệ. Nhờ đó, Đức Giêsu được lớn lên và hướng dẫn từng lời nói, từng việc làm và suy nghĩ của chúng ta trong từng ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ ý riêng của mình để có thể lựa chọn Chúa qua mọi việc trong cuộc sống chúng con. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con bớt bất xứng hơn trên hành trình làm môn đệ của Người và là những chứng nhân sống động cho thế giới hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.