Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên: Thiên Chúa đến cứu người tội lỗi

Thái Hà (11.09.2022) – Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các Kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,1-10)

Con người chúng ta thường chỉ quý trọng và yêu mến những ai yêu mến mình và thường ghét những người không hợp tính hay chống đối mình. Đó là lý luận của con người chúng ta. Với Thiên Chúa, Ngài không dừng lại ở đó nhưng còn vượt ra khỏi mọi giới hạn, mọi tính toán ích kỷ và lý luận của con người chúng ta. Điều đó cho ta thấy tình yêu cảu Ngài đối với con người chúng ta lớn biết là chừng nào. Thiên Chúa không ngừng yêu thương chúng ta và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta. Chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa hết ơn này đến ơn khác. Thế nhưng, chúng ta lại thường lên án người khác với lỗi lầm của họ thay vì đồng cảm và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Chính mỗi người chúng ta cũng đầy yếu đuối, thấp hèn trước mặt Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết thương yêu nhau như Người đã thương yêu chúng con. Xin cho chugns con biết sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót cho nhau như Người đã sẵn sàng tha thứ cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.