Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên: Chọn lựa

Thái Hà (22.10.2017) – Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.

Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”.

Ảnh minh họa (Google)

Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!”. Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này của ai đây?”. Họ đáp: “Của  Xêda”. Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. (

Vua nước Anh là Henry VIII đã kết hôn hợp thức với bà Catarina Aragon, nhưng ông lại đến Tòa thánh Rôma xin hủy bỏ cuộc hôn nhân đó. Bị Tòa thánh từ chối, Henry ra lệnh cho bạn bè và các chức sắc ký vào một văn bản tuyên bố hành động của ông là đúng đắn. Nhiều bạn bè của Toma More đã ký, nhưng Toma More thì từ chối. Henry yêu cầu Tôma More ký vào, nếu không sẽ bị bắt giam, và xử tội tạo phản theo luật nhà nước. Toma More vẫn cương quyết từ chối.

Là Kitô hữu, chúng ta vừa là công dân trần thế, vừa là công dân Nước Trời. Chúng ta có bổn phận phải trung tín với cả hai. Khi các bổn phận này xung đột nhau, chúng ta hãy giải quyết như thánh Toma More: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Trong mọi trường hợp, chúng ta phải đặt Chúa lên trên hết, đôi lúc vì thế mà phải chịu thiệt thòi. Nhưng xét cho cùng thì chúng ta thà bị thiệt thòi ở đời này còn hơn là mất sự sống đời đời: “Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,36)

Xêda đã làm nên lịch sử và đã “một thời vang bóng”. Hãy trả lại cho Xêda uy quyền, danh vọng, sự mỏng manh của phận người và ảo tưởng thần linh của hoàng đế. Tất cả đã đi vào sương khói!

Thiên Chúa yêu thương nên đã tạo tác mọi sự cho chúng ta. Hãy trả lại cho Người hình ảnh của một Thiên Chúa nhân từ, giàu lòng trắc ẩn. Hãy trả lại cho nhân loại niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin soi sáng cho con luôn biết nhận ra, đâu là những gì của thế gian, đâu là những gì của Thiên Chúa, để con biết chọn lựa, sống và hành động theo thánh ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.