Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên: Sự sống đời sau

Thái Hà (25.09.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

“‘Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này’. Abraham nói lại: ‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được’.

“Người đó lại nói: ‘Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này’. Abraham đáp rằng: ‘Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài’. Người đó thưa: ‘Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải’. Nhưng Abraham bảo người ấy: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu’“. (Lc 16,19-31)

Con người thường ít lưu tâm đến đời sau, họ thường quan tâm đến sự sống đời này. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nói với các biệt phái cũng là nói với chúng ta phải biết quan tâm giúp đỡ người khác. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những người nghèo sống chúng quanh ta. Nhà phú hộ đã không để ý giúp đỡ người hành khất trước cửa nhà ông. Khi chết ông phải xuống hỏa ngục để trả giá cho sự ích kỷ của mình. Ông năn nỉ xin Abraham sai anh Lazarô về để cảnh báo cho năm người anh em của ông thay đổi lối sống để họ không phải rơi vào hoàn cảnh như ông. Ông cho rằng nếu thấy người chết hiện về thì họ sẽ tin. Nhưng Abraham nói rằng: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường như nhà phú hộ chỉ biết sống cho mình mà quên đi người nghèo xung quanh chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ đến câu chuyện mà Chúa dạy chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.