Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”

Thái Hà (02.10.2022) – Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’”. (Lc 17,5-10)

Vào thời ấy, những người đầy tớ lệ thuộc hoàn toàn vào ông chủ. Vì thế, bổn phận của người đầy tớ là chu toàn tất cả những công việc được ông chủ giao phó. Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi người chúng ta về thân phận tối tớ của mình trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng bao giờ vênh vang trước mặt Thiên Chúa như thể chúng ta có quyền đòi Thiên Chúa ban thưởng sau khi đã làm xong một vài công việc; trái lại Người cho thấy chúng ta phải luôn ý thức thân phận tôi tớ của mình và khi đã làm xong một việc gì, chúng ta phải nhớ đó là công việc bổn phận chugns ta phải chu toàn với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết nỗ lực hết sức trong những công việc bổn phận hằng ngày để danh Chúa được cả sáng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.