Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên: Lòng tin của ngươi đã cứu ngươi

Thái Hà (09.10.2022) – Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,11-19)

Chúa Giêsu làm phép lạ không phải để phô trương quyền lực cũng không phải chứng tỏ để cho mọi người ca tụng. Nhưng mục đích các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện để cho mọi người thấy, tin vào Người và nhờ lòng tin ấy mà được cứu độ. Cả mười người phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay đều được Chúa Giêsu chữa lành bệnh nhưng chỉ có một người được ơn cứu độ, người đó lại là người Samari (dân ngoại). Trong cuộc sống hằng ngày, có quá nhiều ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Tuy nhiên chúng con lại dùng những ơn lành Chúa ban để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của mình mà không biết tận dụng những ơn lành đó để sống mối tương quan thân mật với Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Nhờ sống gắn bó với Chúa mà đem lại cho chúng con ơn cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Mọi sự của con đều do Chúa ban. Xin cho con biết gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.