Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên: Xin thương xót con là kẻ có tội

Thái Hà (23.10.2022) – Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,9-14)

Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy rằng: việc trở nên công chính chẳng phải bởi sức riêng mà chính là do lòng thương xót của Thiên Chúa; bởi thế mà Chúa Giêsu mời gọi chugns ta cầu nguyện mỗi ngày “xin tha cho chúng con là kẻ tội lỗi”; vì quả thực, chúng ta chẳng có lý do nào mà để tự hào cả. Thánh Phaolô nói: “Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa” vì “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Sự công chính có được khi biết khiêm nhường ăn năn sám hối và biết tin tưởng phó thác.

Hãy noi gương người thu thuế là khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của mình để biết sống cậy dựa vào sức mình mà rơi vào kiêu ngạo, kể công với Chúa và khinh dể tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con và cho con được làm con Thiên Chúa. Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con để con biết sống khiêm tốn trong lối suy nghĩ và hành động của con trước tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.