Chúa Nhật V Mùa Chay: Chết đi để được sống

Thái Hà (21.03.2021) – Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. Đức Giê-su trả lời: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.” Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Đó là tiếng sấm!” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” Đức Giê-su đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào. (Ga 12,20-33)

Tôi thật là nhỏ bé. Tôi chỉ là một hạt lúa mì, nhưng tôi có một câu chuyện để kể. Xin vui lòng lắng nghe tôi, bởi vì đây cùng là câu chuyện của bạn nữa. (Trích trong Câu chuyện của một hạt lúa mì).

Tin Mừng hôm nay kể lại: Có mấy người Hy Lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, họ muốn nhờ ông Philipphê để gặp Đức Giêsu. Qua câu trả lời, Đức Giêsu báo cho các ông biết Người sẽ được tôn vinh qua cái chết trên thập giá. Quả thế, Đức Giêsu đã phải chết, và cũng nhờ chính cái chết của Người, chúng ta được sống: cũng như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác.

Đức Giêsu đã trao tặng chính mình vì tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với chúng ta. Tình yêu ấy được minh chứng rõ ràng qua cái chết. Chúa đã chết vì tội chúng ta, để chúng ta được sống. Nếu ai đó bảo rằng con đường thập giá là con đường của sự chết chóc, thì hãy trả lời họ: Tôi yêu mến con đường thánh giá ấy đã cho tôi được sống.

Là con người, ai không phải chết. Nhưng nếu biết chết đi cho bản thân, chết đi những tham sân si của mình, thì cái chết không còn là trở ngại trong cuộc sống của chúng ta nữa. Vì chính khi chết đi, chúng ta được sinh ra trong cuộc sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang lấy những đau khổ của chúng con. Xin cho chúng con biết vui mừng khi ở cùng Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…