Chúa Nhật V Phục Sinh: Kết hiệp với Chúa

Thái Hà (02.05.2021) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,1-8)

Thánh Phaolô không chỉ là một tông đồ nhiệt thành mà còn là người có đời sống gắn bó sâu sắc với Chúa. Ngài đã được gặp Chúa hiện ra trên được Đamát, nhiều lần được ơn xuất thần. Nhờ gắn bó với Chúa mà thánh nhân trở thành một tông đồ nhiệt thành.

Bài Tin Mừng hôm nay, tuy chỉ có 12 câu nhưng thánh Gioan sử dụng tới 8 lần cặp từ “ở lại”. Ở lại trong Chúa là điều kiện để chúng ta thành toàn ơn gợi của mình, vì chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới tìm được niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực. Thánh vịnh ghi rằng: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tối mới được nghỉ ngơi yên hàn”. Đó cũng là kinh gnhiệm của thánh Augustinô sau khi trở về với Chúa, ngài nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và lòng con khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa”.

Ở lại trong Chúa còn là điều khiện để chúng ta sinh hoa trái, vì Chúa nói: “Không có Thầy anh em không thể làm gì được”. COn đường nên thánh không chỉ  cần sự nỗ lực của bản thân mà còn cần sự trợ giúp của ân sủng. Phải có ơn Chúa chúng ta mới sống được như lời dạy của thánh Gioan là yêu thương cách chân thật và bằng việc làm chứ không phải bằng đầu môi chót lưỡi. Sở dĩ thánh Phaolô có đủ sức chịu đựng sự hiểu lầm, chống đối, thậm chí bị người Do Thái tìm cách giết, là vì thánh nhân luôn sống gắn bó với Chúa. Ngài còn coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khởi đầu và kết thúc một ngày bằng việc trở về với Chúa, thinh lặng và trầm lắng bên Chúa. Nhờ đó, chúng con tìm được bình an và sinh hoa kết trái trong công việc tông đồ của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…