Chúa Nhật V Thường Niên: Cầu nguyện

Thái Hà (04.02.2024) – Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy! ” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. (Mc 1,29-39)

Nhà bác học Pascal từng nói: “Con người vĩ đại khi họ cầu nguyện”. Cầu nguyện làm cho con người vĩ đại vì nó thể hiện đúng đạo làm người. Con người chỉ nhận ra phẩm giá cao cả cảu mình khi thấy được thân phận thụ tạo và mỗi dây liên kết với Đấng Tạo Hóa.

Cầu nguyện tức là đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại hành trình rao giảng của Đức Giêsu. Tuy bận rộn cả ngày với việc rao giảng và chữa bệnh cho dân chúng, nhưng người vẫn dành thời gian để cầu nguyện. Đối với Đức Giêsu, cầu nguyện là quan trọng, là điều không thể thiếu trong cuộc đời của Người. Vì thế, trước khi làm việc gì, Đức Giêsu thường cầu nguyện với Chúa Cha, để kín múc lấy nguồn sức mạnh cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Những giờ phút cầu nguyện chính là động lực để Người thi hành cho đến cùng kế hoạch yêu thương nhân loại của Người.

Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Cầu nguyện là việc tiếp xúc với Thiên Chúa. Hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng cầu nguyện. Hãy đến với Chúa như đứa con đến với cha mình”. Đức Giêsu thường cầu nguyện với Chúa Chà và Người mời gọi chúng ta cũng hãy cầu nguyện không ngừng. Do đó, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, vì khi cầu nguyện chúng ta mới vượt thắng được những thử thách trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! giữa cuộc sống ồn ào với bao công việc, xin cho chúng con biết dành thời gian để cầu nguyện, lắng nghe và tìm biết ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…