Chúa Nhật V Thường Niên: Làm chứng về Chúa

Thái Hà (05.02.2023) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,13-16)

Lời tựa mở đầu Tin Mừng Gioan có chép về ông Gioan Tiền Hô rằng: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin” (Ga 1,6-7).

Nhiệm vụ ngôn sứ của Gioan là gặp gỡ, hiện diện giữa muôn dân và làm chứng về Lời cũng như ý muốn của Thiên Chúa cho con người. Nhờ lời chứng của Gioan, muôn dân có thể nhận biết và tin vào Đấng Mêsia sắp đến, Đấng mà họ hằng mong đợi. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa đã tuân phục thánh ý Chúa Cha nhập thể làm người. “Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật”. (Ga 1,14)

Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nhắn nhủ rằng, người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thày dạy, và nếu đời sống chứng nhân có tác dụng rất tốt trong đời sống loan báo Tin Mừng, thì ngược lại, không có gì nguy hại cho bằng đời sống phản chứng nơi người Kitô hữu! Quả vậy, mỗi người chúng ta về sứ mệnh của người môn đệ Đức GIêsu, đó là làm chứng về Chúa cho muôn dân, làm chứng về Đức Giêsu là làm cho mọi người nhận biết hình ảnh một Đức Giêsu “có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng”, nơi chính đời sống của chúng ta giữa lòng thế giới hôm nay”.

Làm chứng cho Đức Giêsu là chúng ta biết sống tốt đời đẹp đạo ngay cả ở trong giáo xứ, khu họ, gia đình của mình. Một gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cháu sống yêu thương, hạnh phúc trong khu xóm đạo sẽ biểu lộ lời chứng tuyệt vời, và sống động về một gia đình Thánh Gia Nadarét rất thánh xưa kia.

Cầu nguyện: Lạy Chúa GIêsu Kitô, xin cho gia đình chúng con luôn biết làm chứng cho Chúa bằng gương sống tốt đời đẹp đạo của mình. AMen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…