Chúa Nhật V Thường Niên: Nhìn nhận mình

Thái Hà (10.02.2019) – Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Ảnh minh họa (Google)

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5,1-11)

Khi bị giáo sư thần học quở trách là ngu như con lừa! Thầy Gioan Maria Vianey đã khiêm tốn thừa nhận sự dốt nát của mình, và chỉ biết trông cậy vào tình thương của Chúa. Cuối cùng, Vianey bất tài kia đã trở thành một vị thánh lớn trong Giáo Hội. Chính nhờ ơn Chúa giúp mà cha Vianey đã làm được việc hoán cải các tâm hồn, dưa được nhiều tội nhân trở về với Chúa.

Ông Phêrô đã vất vả suốt đêm mà không được gì. Ông đã khiêm tốn nói: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng dựa vào lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Và nhờ vâng lời mà ông đã bắt được một mẻ cá lạ lùng. Trước phép lạ này, ông tin Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa, ông sấp mình dưới chân Người mà nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Chính khi nhận ra mình với thân phận tội lỗi, Phêrô được lãnh nhận sứ vụ cao cả: chăn dắt đoàn chiên được Đức Giêsu quy tụ, dưỡng nuôi và trao phó cho ông. Đức Giêsu đề nghị một bước chuyển động của người môn đệ: vâng lời nhờ đức tin, nhìn nhận mình với sự khiêm nhường và lãnh nhận sứ vụ cuộc đời.

Dù chúng ta có là ai, có khả năng gì, yếu đuối tội lỗi như thế nào, Đức Giêsu sẽ không bao giờ từ chối thiện chí của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận mình và tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biểu lộ quyền năng cao cả cảu Ngài trong sự yếu đuối của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.