Chúa Nhật V Thường Niên: Trở nên muối và ánh sáng

Thái Hà (05.02.2017) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì mà muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ con việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”.
Rồi Người nói tiếp: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. (Mt 5,13-16)
Image result
Ảnh minh họa (Google)

Muối và ánh sáng là hai trong số những thứ quan trọng nhất đối với con người. Cả hai đều có những giá trị và ý nghĩa lớn lao. Muối làm cho thức ăn mặn mà. Muối cần thiết cho cơ thể con người.

Ánh sáng cũng rất quan trọng. Không có ánh sáng, con người không thấy đường đi. Không có ánh sáng, con người không biết thế giới. Không có ánh sáng, con người không thể làm việc xây đựng cuộc sống.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu  mời gọi các môn đệ hãy trở nên muối và ánh sáng cho đời. Điều này có nghĩa là người môn đệ của Đức Giêsu phải làm cho cuộc đời được tỏa sáng chân lý và mặn nồng tình yêu thương.

Thật vậy, Thế giới hôm nay đầy rẫy những cảnh bạo lực, chém giết, trả thù; và cũng có không ít sự lạnh lùng vô cảm của những kẻ vô tâm không biết cứu giúp người hoạn nạn. Trước những cảnh huống này, người môn đệ của Đức Giêsu phải là người đi đầu trong việc thực thi tình bác ái, là người tiên phong trong việc ra tay cứu giúp nâng đỡ, lấy tình yêu thương ướp mặn cuộc đời.

Là ánh sáng cho đời, người tín hữu của Chúa Kitô phải mang Thiên Chúa đến cho mọi người. Chỉ nơi Chúa con người mới nhận biết sự thật về thế giới, về cuộc đời và về chính mình. Nhờ đó, những bất công, sai trái, tội lỗi nơi bản thân con người, gia đình và xã hội và thế giới mới bị đẩy lui.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đên chốn u sầu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.