Chúa Nhật VI Phục Sinh: Đấng Bảo Trợ khác

Thái Hà (14.05.2023) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”. (Ga 14,15-21)

Thánh Phaolô quả quyết: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta”. (Rm 5,5)

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác”. Sau khi Chúa về trời, các môn đệ không còn thấy Thầy nữa, nhưng không vì thế mà các ông cảm thấy đơn độc, bị bỏ rơi. Trái lại, Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần sẽ đến để nâng đỡ, hướng dẫn các môn đệ. Nhờ đó công trình cứu chuộc được các môn đệ tiếp nối bằng việc các ông lên đường loan báo Tin Mừng khắp thế gian.

Chúng ta hãy vui mừng vì Đức Giêsu luôn yêu thương và đồng hành với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Người sẽ không để chúng ta bước đi trong đơn độc và sẽ không để chúng ta phải thất vọng khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, vì có Đấng Bảo Trợ khác là Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta khám phá ra cuộc sống đẹp tươi và bình an khi chúng ta hiểu biết và sống tuân giữ lời của Đức Giêsu: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn biết khao khát và mở rộng lòng đón nhận Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, để chúng con được hạnh phúc sống đời làm con cái Ngài nơi trần thế này; và xin ban đức tin vững vàng để chúng con xác tín vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…