Chúa Nhật VI Phục Sinh: Đến và ở lại

Thái Hà (26.05.2019) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.”

CHÚA GIÊSU VẪN LUÔN HIỆN DIỆN

Gặp một người đang trong cơn hấp hối, cha Duffy cúi xuống tìm cách giúp đỡ. Biết cha là người Công Giáo, người hấp hối thì thào lắc đầu: “Tôi không thuộc về Giáo Hội Công giáo của cha.” Cha Duffy nhẹ nhàng nói: “Nhưng anh cũng thuộc về Chúa của tôi.”

Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời tâm huyết Đức Giêsu nói với các Tông đồ trong bữa ăn cuối cùng. Đức Giêsu căn dặn các ông hãy giữ các điều Chúa đã dạy, và truyền giảng lại cho mọi người. Ai giữ lời Chúa thì thuộc về Chúa. Người còn dạy các cho các Tông đồ biết rằng, Chúa Cha sẽ ban Chúa Thánh Thần để soi sáng cho các ông hiểu đầy đủ hơn, và vâng giữ các điều Người đã nói cho các ông.

Đức Giêsu còn chúc bình an cho các Tông đồ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” Bình an Người ban không phải là sự bình an tạm thời chóng qua theo kiểu của thế gian: “Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” Nhưng là sự bình an thật, sự bình an trong tâm hồn, bình an bền vững khi có Thiên Chúa ở cùng.

Sự bình an đích thực trong Đức Giêsu giúp chúng ta luôn biết sống tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Người, dù khi được mọi sự như ý hay khi gặp những khó khăn, nghịch cảnh, hay những bách hại vì đức tin. Đó cũng là sự bình an đích thực trong tâm hồn mà chúng ta cảm nghiệm được khi sống trong sạch, sống theo các giới răn của Chúa và hòa hợp yêu thương nhau trong Chúa.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết đón nhận, lắng nghe và thi hành lời Ngài trong cuộc sống, để nhờ đó, chúng con có thể có được sự bình an của Ngài. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.