Chúa Nhật VI Phục Sinh: Giới răn yêu thương

Thái Hà (06.05.2018) – Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Ảnh minh họa (Google)

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga 15,9-17)

Trong bài giảng ngày 25 tháng 5 năm 2012, Đức Thánh cha Phanxicô nói rằng: “Chỉ có yêu thương cách chân thành, trung kiên, khiêm nhường nhưng mạnh mẽ trong niềm xác tín và trong sự dấn thân mới có thể cứu chúng ta”.

Quả vậy, trích đoạn Tin Mừng Chúa Nhận VI Phục sinh hôm nay, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương các ông. Người không truyền cho các ông một mệnh lệnh mang tính bắt buộc “phải” nhưng là một lời mời gọi “hãy”. Bởi vì, tình yêu được mở ra trong tinh thần tự do và tự nguyện, từ con tìm đơn thành. Nhìn lại cuộc đời dương thế của Người, đặc biệt nơi cuộc thương khó, ta thấy Người hoàn toàn tự do và tự nguyện đón nhận thánh ý Chúa Cha để thực hiện chương trình cứu độ. Như vậy, tình yêu khởi đi từ con tim đến hành động cụ thể, từ cảm xúc đến lý trí, từ sự tự do đến sẵn sàng chấp nhận hy sinh cho người mình yêu. Đức Giêsu đã yêu các môn đệ bằng một tình yêu vô vị lợi như thế mà không hề mong được các ông đáp lại tương xứng.

Mỗi người chúng ta hôm nay, khi lắng nghe đoạn Tin Mừng này, hẳn sẽ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa theo cách riêng của mình. Nhưng chúng ta có sẵn sàng để cho tình yêu của Thiên Chúa tác động và biến đổi cuộc đời của chúng ta hay không? Điều đó tùy thuộc vào việc áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta thực hiện giới răn yêu thương mà Người đã truyền dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu thương và đón nhận nhau như Chúa hằng yêu thương chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.