Chúa Nhật VI Phục Sinh: Hãy yêu thương nhau

Thái Hà (09.05.2021) – Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Ðây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Ðiều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” (Ga 15,5-17)

“Lòng tốt luôn có khuynh hướng lan tỏa. Nếu chúng ta muốn có một cuộc sống xứng đáng và sung mãn, chúng ta phải đến với tha nhân và mưu cầu lợi ích cho họ” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 8).

Cuộc sống phát triển bằng cách cho đi, nó sẽ suy yếu khi ta sống cô lập và dễ dãi. Thực vậy, chúng ta sẽ có được niềm vui và thăng tiến bản thân nhiều hay ít, tùy theo mức độ chúng ta hy sinh tính mạng vì anh em mình.

Đức Kitô gọi chúng ta là bạn hữu của Người, Người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì chúng ta. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có dám sống vì người khác không? Khi đời sống thiêng liêng của chúng ta bị bóp nghẹt bởi lợi ích riêng, thì không còn chỗ cho người khác, cho những người nghèo. Tiếng nói của Thiên Chúa không còn được nghe thấy, và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ. Đây chính là mối nguy cho các Kitô hữu, những người được Đức Kitô gọi là bạn hữu.

“Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”. Kitô hữu phải là những người sống yêu thương như Chúa dạy. Hơn nữa, chúng ta có Chúa là mẫu gương yêu thương và hy sinh mạng sống vì chúng ta, dù chúng ta tội lỗi hay phản bội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim biết yêu thương, biết rung cảm trước những người nghèo khổ, bất hạnh. Xin cho con biết sống vì người khác, vì biết rằng, Chúa luôn yêu thương và bao bọc che chở con. Amen. 

Suy niệm TIn Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…