Chúa Nhật VI Phục Sinh: Yêu và giữ luật

Thái Hà (21.05.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. (Ga 14,15-21)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung, vua nước Thục là Lưu Bị đã xin thừa tướng Khổng Minh giúp đỡ con ông là Lưu Thiện xây dựng đất nước và thông nhất sơn hà. Yêu mến Lưu Bị, Khổng Minh nhận lời. Từ đó ông dành hết tâm huyết và sức lực giúp Lưu Thiện phát triển đất nước giàu mạnh. Cho đến tận những giây phút cuối đời. Khổng Minh vẫn luôn nhớ lời dặn của Lưu Bị.

Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Đức Giêsu đã để lại cho các ông nhiều lời tâm huyết. Người căn dặn các ông: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Các điều răn của Thầy là những điều răn nào? Đó là giới răn mến Chúa yêu người mà Đức Giêsu muốn các môn đệ ngày xưa cũng như mọi Kitô hữu hôm nay tuân giữ.

Yêu thương là chu toàn lề luật, vì mục đích cuối cùng của mọi lề luật là nhằm giúp con người sống bác ái và thuận hòa với nhau. Vì thế, càng yêu thương, ta càng chu toàn lề luật.

Tuy vậy, trong cuộc sống, nhiều người đã xử sự với nhau thiên về luật, mà quên đi điều quan trọng hơn là yêu thương.

Đôi khi chúng ta giữ luật như một đứa trẻ, nghĩa là ta giữ luật để được khen thưởng, vì nếu không giữ thì sẽ bị người lớn hay cha mẹ phạt. Đây không phải là thái độ giữ luật mà Đức Giêsu muốn. Điều Người muốn là chúng ta tuân giữ luật như một người trưởng thành, nghĩa là giữ luật vì tình yêu, chứ không phải là giữ luật vì sợ hãi hoặc để được phần thưởng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con một tình yêu đích thực làm động lực thúc đẩy mọi hành động của con, để con tuân giữ các điều răn của Chúa cách trưởng thành trong tin yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.