Chúa Nhật VI Thường Niên: Coi chừng

Thái Hà (11.02.2018) – Khi ấy, có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn anh sạch đi!”. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin đó đi khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. (Mc 1,40-45)

Ảnh minh họa (Google)

Ngày 25/04/2016, một trận động đất lớn cùng với những dư chấn tàn phá đất nước Nepal. Hàng ngàn người bị thương và mất tích. Đât nước Nepal ngổn ngang, nhiều công trình cơ sở vật chất bị phá hủy. Sau trận động đất lịch sử ấy, khoảng 200.000 Phật tử trở lại Kitô giáo, trong đó có 62 nhà sư. Ký giả Joel Handley (Asian Access) cho biết sự trở lại khổng lồ này có liên hệ đến các tổ chức phi chính phủ của Kitô giáo. Trong quá trình hỗ trợ giúp Nepal, các tổ chức này đã đem đến cho người dân địa phương hình ảnh về Đức Giêsu. Đời sống chứng nhân yêu thương phục vụ hết lòng ucả các Kitô hữu là lời minh chứng mạnh mẽ nhất về Đức Giêsu và là lời loan giảng Tin Mừng hữu hiệu nhất.

Loan báo Tin Mừng là một sứ mệnh cấp thiết mọi lúc và mọi nơi. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi chữa lành cho người mắc bệnh phong, Đức Giêsu nghiêm giọng, đuổi anh ta đi ngày và cảnh báo: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết”.

Đức Giêsu đã nghiêm cấm anh nói về Người. Lý do có lẽ là Người không muốn dân chúng chỉ hiểu về Người như một lương y tài giỏi, mà họ còn phải nhận ra Người là Đấng Cứu Thế. Nhưng vừa đi khỏi đó, anh ta liền nói về Người. Anh ta loan báo về quyền năng của Đức Giêsu, Đấng đã chữa bệnh cho anh. Anh ta loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành.

Đó là một bài học cho chúng ta ngày nay khi việc rao giảng Tin Mừng không chỉ đòi hỏi sự nhiệt thành tông đồ mà còn cần sự lắng nghe và thi hành lời Chúa. Người đi loan báo Tin Mừng trước tiên phải là người đón nhận Tin Mừng chân chính và được chính Chúa cắt cử sai đi; kế đó mới là lòng thiết tha cho sứ vụ của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết học hỏi và tìm kiếm Ngài, để bằng đời sống chứng tá yêu thương nhau, người ta sẽ nhận ra chúng con là môn đệ của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.