Chúa Nhật VI Thường Niên: Động lòng thương

Thái Hà (14.02.2021) – Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. (Mc 1,40-45)

Mẹ Têrêsa lập quỹ giúp người phong ở Calcutta.
Những thùng tìn khuyên góp của mẹ mang dòng chữ:
“Hãy chạm đến một người phong bằng lòng trắc ẩn của bạn”.
Theo luật của người Do Thái, những người mắc bệnh phong phải cách ly với xã hội, đi đâu người ấy cũng phải la to “ô uế! ô uế!” để người khác biết mà tránh xa. Tuy nhiên, người phong, trong bài Tin Mừng hôm nay, đã vượt qua những rào cản của xã hội để chạy đến với Đức Giêsu, xin Người chữa lành. Anh ta quỳ xuống và ban xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Lời van xin của anh thể hiện một niềm tin đơn sơ và phó thách hoàn toàn vào ý muốn của Chúa, vì anh tin rằng một Thiên Chúa tốt lành thì không thể nào không mong muốn những điều tốt lành cho con cái của mình.

Quả thật, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương khi thấy niềm tin chân thành của anh. Trước hết, Người động lòng thương, thứ đến, Người giơ tay đụng vào, sau cùng Người cho anh được sạch. Và bệnh phong đã biến khỏi anh. Niềm vui được lành bệnh của người phong không chỉ giải thoát anh khỏi những đau khổ về mặt thể lý, mà còn giúp anh hòa nhập với cộng đồng. Niềm vui quá lớn khiến anh đi khắp nơi, loan truyền về Đấng đã chữa lành cho mình, và lời rao truyền của anh đã làm cho dân chúng từ mọi nơi kéo đến với Đức Giêsu.

Xã hội ngày nay vẫn còn nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, cần đến sự giúp đỡ của cũng ta. Bên cạnh đó cũng còn những người bị xa tránh như người bị phong hủi ở trên, đó có thể là những người lầm đường lỡ bước. Một lúc nào đó, họ muốn hoàn lương. Điều cần thiết với họ là sự đón nhận cộng đồng và niềm tin của mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm thương với những người bệnh tật, và xin cho chúng con biết giơ tay đụng chạm đến những nỗi đau khổ của tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…