Chúa Nhật VII Lễ Chúa Thăng Thiên: Ngưỡng vọng Quê Trời

Thái Hà (28.05.2017) – Khi ấy, một người môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28,16-20)

Related image
Ảnh minh họa (Google)
Ôi vĩ đại, niềm hân hoan khôn tả”
Này người con Trinh nữ Maria
Sau bao nỗi khổ hình, sau thập giá

Được lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.

Lễ Thăng Thiên đánh dấu sự thay đổi tình trạng của Đức Giêsu. Từ nay, Người không còn hiện diện hữu hình trước mắt các môn đệ, thay vào đó là sự hiện diện vô hình. Thế nhưng, Người vẫn luôn đồng hành để hướng dẫn, giữ gìn các ông “cho đến ngày tận thế”. Lệnh truyền và lời hứa của Đức Giêsu xác định căn tính của người môn đệ: Sứ vụ giảng truyền Lời Chúa và sống niềm hy vọng Nước Trời.

“Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân”, “các con là những chứng nhân của Thầy”. Trải qua hơn 2000 năm, lệnh truyền sau cùng của Đức Giêsu vẫn là niềm thao thức hun đúc các môn đệ của Người hành động. Thật thế, Tin Mừng các môn đệ loan truyền không gì khác hơn là chính Đức Giêsu phục sinh. Người đã chết vì tội lỗi nhân loại, nhưng nay Người hằng sống và lên trời, mở ra cho chúng ta là những người tin một viễn tượng vinh quang mai hậu. Và chính trong viễn tượng đó, Người mời gọi chúng ta ngưỡng vọng về như là cùng đích của cuộc đời.

Chúa Lên Trời khai mở cho chúng ta một thái độ sống mới: Sống trong cuộc đời nhưng phải hướng về Quê Trời. Sự hướng mình lên cao giúp chúng ta vượt thắng những tình cảm thấp hèn của thế gian, của vật chất để hướng đến một tình yêu cao cả. Đó là tình yêu chân lý, yêu những giá trị thiêng liêng; tình yêu này nâng chúng ta lên cao hơn trong tình yêu Chúa và tình người.

Thái độ ngưỡng vọng Quê Trời không làm cho chúng ta cứ đăm đăm nhìn trời với sự bùi ngùi luyến tiếc, những khuyến khích chúng ta quy về cuộc sống hiện tại để chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho khắp thế giới, với lòng đầy hăng hái vì biết Đức Giêsu phúc sinh lúc nào cũng đồng hành cùng ta.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.