Chúa Nhật X Thường Niên: Gia đình của Chúa

Thái Hà (10.06.2018) – Một hôm, Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Còn các kinh sư Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Beendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy xatan mà chống xatan, xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật anh em: mọi tội lỗi của con cái loài người, kể cả tội phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mc 3,20-35)

Ảnh minh họa (Google)

Ngày 04/9/2016, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ phong hiển thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta, một “người mẹ của những người nghèo” trong đại gia đình của Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mở rộng và nâng cao ý niệm về gia đình. Gia đình của Đức Giêsu không chỉ là những người cùng huyết thống mà còn là những người cùng một đức tin, một phép rửa. Gia đình đó có Chúa là Cha và mọi người là anh chị em. Mỗi người đều là thành viên trong gia đình đó với điều kiện là biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Ngày 7/10/2016, Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xác định của đề mục vụ gia đình cho năm phụng vụ 2017-2018: “Đồng hành với các gia đình trẻ”. Các gia đình trẻ là thành phần có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Giáo Hội và xã hội. Giáo Hội mong muốn các thành viên trong gia đình trẻ luôn thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày bởi lẽ Người là Đấng Chân – Thiện – Mỹ. Vì thế gia đình của Chúa chính là kiểu mẫu lý tưởng cho các gia đình; là cùng đích mọi gia đình hướng tới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con sốt sắng, chăm chú lắng nghe Lời Chúa và mau mắn đem ra thực hành ngõ hầu trở nên thành viên trong gia đình của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.