Chúa Nhật XI Thường Niên: Chạnh lòng thương

Thái Hà (18.06.2023) – Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 9,36-10,8)

Lòng thương xót là một tâm tình phát sinh trong lòng con người mỗi khi thấy người khác đau khổ. Những tình cảm tốt đẹp và các hành vi đạo đức dường như đều phát sinh từ tấm lòng thương xót đối với tha nhân.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã để ý đến dân chúng và cảnh khốn cùng của họ. Người đã tỏ lộ tâm tình thương xót của mình bằng cách sai các môn đệ ra đi rao giảng ơn cứu độ, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ cho dân chúng.

Lòng xót thương của Thiên Chúa là khởi nguồn của toàn bộ xứ vụ trong Hội Thánh. Lòng thương xót chạm vào tâm hồn các Tông Đồ để các ngài sẵn sàng bỏ lại quá khứ mà bắt đầu một hành trình mới, một đời sống mới theo Đức Giêsu dù có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Qua mọi thời, Lòng thương xót ấy vẫn tỏ rạng và chạm đến nhân loại để mời gọi con người dấn thân phục vụ Tin Mừng.

Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành chứng nhân lòng thương xót của Chúa cho thế gian qua đời sống yêu thương, quảng đại, hy sinh và phục vụ tha nhân. Đây chính là một trong những phương cách hữu hiệu để loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi đau của những tâm hồn khốn khổ xung quanh chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…