Chúa Nhật XII Thường Niên: Đừng sợ

Thái Hà (21.06.2020) – “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 10,26-30)

(ảnh internet)

Napoleon từng nói: “Kẻ nào sợ bị khuất phục, kẻ đó sẽ bị thất bại”. Và hai chữ “Đừng sợ” thường được dùng để trấn an người đang phải đối mặt với sự sợ hãi.

Đức Giêsu đã trấn an các môn đệ trước khi Người sai các ông đi thực hiện vai trò ngôn sứ: “Anh em đừng sợ”. Khi sai các ông đi, Đức Giêsu hiểu rõ nỗi lòng, con người các ông. Bời con người hay có tâm trạng lo sợ khi phỉa thực hiện một nhiệm vụ mà trước giờ chưa đảm trách. Và chọn theo Chúa là chọn lấy sứ mạng ngôn sứ. Điều này đòi hỏi các môn đệ phải mạnh dạn. không chùn bước trước những thế lực của người phàm – “kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”.

Vai trò ngôn sứ cần được thực thi trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Sứ mạng đó không phải là lý do ý muốn của cá nhân, nhưng đã được Thiên Chúa mời gọi, chọn lựa và đào tạo để các môn đệ sẵn sàng cho công cuộc loan báo Lời Chúa.

Sứ mạng mang Tin Mừng đến muôn dân vẫn được Hội Thánh kế thừa cho đến ngày nay. Mỗi tín hữu cùng chia sẻ một sứ mạng chung là trở thành sứ giả của Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi trước hết sống Tin Mừng, để Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn và biến đổi cuộc đời. Đề rồi, khi có và sống Lời, mỗi người mạnh dạn làm chứng cho Đức Giêsu và nên muối men trong đời sống hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thắp lên ngọn lửa nhiệt thành trong tâm hồn chúng con để chúng con can đảm đem Lời Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.