Chúa Nhật XIII Thường Niên: Yêu là…

Thái Hà (02.07.2017) – Đức Giêsu nói rằng: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. (Mt 10,37-42)

Đôi bạn trẻ yêu nhau thắm thiết và dự định tiến đến hôn nhân. Tiếc thay, ngày nọ khi đi làm về, chị đã bị tai nạn và phải cưa mất đối chân. Tuy vậy, anh vẫn yêu thương và quyết định cưới chị, dù bị gia đình chống đối gay gắt.

Đức Giêsu ra điều kiện cho những ai muốn theo Người: Phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả những tình cảm thân thiết nhất như cha mẹ, anh em, bạn hữu…

Với cách nói này, Đức Giêsu không đòi người môn đệ phải khước từ mọi sự, nhưng muốn họ đặt tình yêu Thiên Chúa và việc thực thi sứ mạng của Người trên mọi mối tương quan gia đình, và trên cả chính mạng sống mình nữa. Đây quả là một đòi hỏi khốc liệt.

Ngoài ra, Đức Giêsu còn cho các môn đệ biết con đường theo Người chính là con đường khổ giá, chứ không phải con đường nào khác. Khi theo Đức Giêsu, họ phải chấp nhận đi vào con đường thập giá, phải từ bỏ khát vọng riêng để tập trung làm vinh danh Thiên Chúa và phục vụ mọi người.

Khi đã quyết định theo Thầy Giêsu, người môn đệ phải yêu thương, đón nhận, và hy sinh quên mình để phục vụ người khác bằng tình yêu không phân chia, không vị kỷ.

Như thế, cuộc đời của người môn đệ là cuộc đời phục vụ và hy sinh quên mình, làm cho mình ra không, nhưng đó là cuộc đời có giá trị cao cả trước mặt Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã khẳng định điều này khi nói: Ai giúp đỡ và cho người môn đệ của Đức Giêsu dù chỉ một chén nước thôi, thì người ấy cũng sẽ được Thiên Chúa ban thưởng, vì họ đã đón tiếp chính Chúa nơi người môn đệ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết can đảm từ bỏ mọi sự để bước theo và làm môn đệ của Ngài trong suốt cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.