Chúa Nhật XIV Thường Niên: Ơn gọi truyền giáo

Thái Hà (03.07.2022) – Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, thì trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” […] (Lc 10,1-12.17-20)

Qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội Tông truyền, nhằm loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người để tất cả đều được hưởng ơn cứu độ. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít; các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của Người”. Chúa Giêsu nhắc nhỏ mọi người hãy cầu nguyện để có được những thợ lành nghề như hình ảnh vị mục tử nhân lành cho đoàn chiên. Hơn nữa, Đức Giêsu đã sai 72 môn đệ đi rao giảng khắp mọi nơi trong các thành. Điều này chứng tỏ sứ mạng truyền giáo không phải là việc của cá nhân, mà là việc của tất cả mọi người Kitô hữu tùy theo bậc sống, hoàn cảnh và khả năng của mình. Chúa bảo các môn đệ khi lên đường đừng mang theo “bao bị, giày dép, túi tiền, và đừng chào hỏi ai dọc đường” để khỏi phải bận tâm, chia trí. Đặc biệt, lời Người dặn các môn đệ “trước tiên vào nhà nào, các con hãy nói bình an cho nhà này” như một lời chúc phúc bình an, một ân sủng của Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho những ai đón nhận Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết noi gương Chúa và sống như Lời Chúa dạy, để chúng con thực sự là hình ảnh của Ngài khi được chia se niềm vui, bình an của Chúa đến với những người chúng con gặp trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.