Chúa Nhật XIX Thường Niên: Nói và làm

Thái Hà (13.08.2017) – Ðức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Ðức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu.

Ảnh minh họa (Google)

Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! (Mt 14,22-33)

Người xưa có câu: “Nói dễ, làm khó” nhằm nói lên sự yếu đuối của con người, Họ dễ dàng phát biểu hoặc hứa hẹn một điều gì đó, nhưng lại rất khó khăn trong việc thực hiện lời nói của mình, nhất là khi gặp những hoàn cảnh không thuận lợi.

Ông Phêrô và các môn đệ đã rơi vào tình trạng “nói dễ, làm khó” trên đây. Thật vậy, các ông đã làm môn đệ Đức Giêsu trong một thời gian dài, đã từng chứng kiến bao nhiêu phép lạ Người thực hiện như: làm cho kẻ chết sống lại, hóa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh cho người phong hủi… Vì thế, các ông luôn tin nhận Đức Giêsu là Đấng rất quyền phép, thậm chí có lần, các ông đã hồ hởi kể với Người: Chỉ cần nghe đến Danh của Người thì ma quỷ đã chạy trốn hết. (x. Lc 10,7)

Tuy vậy, ngày hôm nay, dù đã được Đức Giêsu mời gọi cứ đi trên mặt biển mà đến với Người, nhưng khi thấy gió thổi mạnh, ông Phêrô lại quên hết những lời tuyên xưng trước kia của mình, để rồi hoảng hốt, sợ hãi, mất lòng tin khiến Đức Giêsu phải than thở: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng rơi vào cảnh như ông Phêrô. Mỗi Chúa Nhật, chúng ta đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, cất cao lời Kinh Tin Kính, tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa là Cha. Đấng luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn thử thách, đôi khi chúng ta lại đánh mất niềm tin vào Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống và thực hành những điều mà chúng con vẫn thường tuyên xưng trong kinh Tin kính mỗi ngày Chúa nhật. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.