Chúa Nhật XV Thường Niên: Được Sai đi

Thái Hà (11.07.2021) – Người gọi Nhóm Mười Hai lại vè bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thi cho các ông không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêi gọi người ta ăn năn sám hỗi. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. (Mc 6,7-13)

Ngày 15.08.1217 vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời, Thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, đã sai 16 anh em đầu tiên, cứ từng hai người một đi đến nhiều nước Âu châu để loan báo Tin Mừng, và thành lập các Trung tâm học vấn. Biến cố này được coi là ngày lễ “Ngũ Tuần” của Dòng Đa Minh. sự khiện đó bắt nguồn từ biến cố Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Từ những người đánh cá, người thu thuế,… các ông được sai đi, trở thành nhà giảng thuyết. Các ông được hướng dẫn, dạy dỗ và lãnh nhận quyền năng từ Thầy mình. Rao giảng Tin Mừng trở thành sứ mạng chi phối đời sống của các ông, một sứ mạng khẩn thiết, phải mau mắn thi hành. Mọi thứ đồ dùng như giày dép, bao bị, túi tiền, quần áo gây ảnh hưởng đến việc thi hành sứ vụ rao giảng Nước Chúa đều không được mang theo.

Xã hội hiện đại trang bị cho con người đủ thứ vật chất và tiện nghi. Tiện nghi hiện đại có thể là phương tiện hữu hiệu cho công cuộc rao giảng Tin Mừng trong thời đại này. Nhưng lắm lúc nó cũng là rào cản, gây vướng víu, thậm chí gây lạc hướng hay chùn bước khi phương tiện trở nên quan trọng hơn mục đích. Mối quan tâm trên heét của người loan Tin Mừng là thông điệp Tin Mừng chứ không phải là những tiện nghi hay vật chất vốn chỉ là phương tiện. Quá quan tâm vào những điều không cần thiết, người Tông đồ sẽ ngày càng rời căn tính là mang Tin Mừng nơi mình và rao truyền cho tha nhân.

Rao giảng Tin Mừng là sứ mạng của mỗi người từ khi trở thành một Kitô hữu. Để thi hành sứ mạng đó, trước hết mỗi tín hữu phải là con người có Tin Mừng. Nghĩa là, tâm hồn người tín hữu phải được thấm nhuần Lời Chúa. Một tâm hồn thấm nhuần Lời Chúa sẽ biểu hiện ra một dấu chỉ Nước Trời, thay vì để người khác chỉ nhìn thấy những mối quan tâm vật chất nơi mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành những tay thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…