Chúa Nhật XV Thường Niên: Hạt giống Lời Chúa

Thái Hà (16.07.20230 – Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chugns thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe”. (Mt 13,1-23)

Rất nhiều lần trong Tin Mừng, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà giảng dạy cho dân chúng. Mỗi dụ ngôn đều hàm chứa những ý nghĩa thâm sâu, đòi hỏi người ta phải không ngừng suy đi ngẫm lại và biết áp dụng vào cuộc sống hiện tại của mình. Hôm nay, Người cũng dùng dụ ngôn “gieo giống” mà giảng dạy đạo lý của Thiên Chúa.

Qua dụ ngôn “gieo giống”, Đức Giêsu diễn tả lòng quảng đại và tinh thần lạc quan của người gieo. Dầu cho gặp cảnh chim chóc ăn mất, sỏi đá hay bịu gai, thì người gieo giống vẫn tin tưởng và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Thiên Chúa là Đấng rất kiên nhẫn và yêu thương. Trải qua các thời đại Người vẫn không ngừng cho xuất hiện các ngôn sứ để gieo Lời trên khắp thế gian, và sau hết chính Ngôi Lời cũng đã đón nhận nhục thể để ở cùng và sống với con người.

Điều quan trọng trong dụ ngôn là sinh hoa kết quả chứ không phải đạt được bao nhiêu. Hạt giống Lời Chúa gieo vào lòng mỗi người sẽ có những sự trổ sinh khác nhau, điều quan trọng là chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để làm trổ sinh hoa trái trong cuộc đời mình. Mặt khác, chúng ta cũng đừng để tâm hồn mình trở thành những mảnh đất xấu, bóp nghẹt Lời Chúa, vì cứ mãi nuôi dưỡng những thói hư tật xấu của thế gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, gặp được Lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…