Chúa Nhật XV Thường Niên: Sức mạnh của lời

Thái Hà (12.07.2020) –   Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, gạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe”.

Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a rằng: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra đần độn. Chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy. Tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em: Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống: Hễ ai nghe Lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. Đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt. Đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra: kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. (Mt 13,1-23)

Nhà văn Đài Loan, tên Lâm Thanh Huyền, lúc còn là học sinh có học lực và hạnh kiểm kém, nhiều thầy cô không có hy vọng gì vào ông. Nhưng có một thầy giáo không hề ghét bỏ mà còn nói với ông: “Thầy đã dạy học năm mươi năm, liếc mắt đã thấy con làm một học trò có tài năng”. Lờin ói này đã khiến ông vô cùng cảm động trong lòng, từ đó ông đã nỗ lực vươn lên và trở thành một người có ích trong xã hội.

Lời nói quả là có một sức mạnh lớn lao, nó có thể chạm tới cõi thâm sâu của lòng người để biến đổi và tái sinh. Lời nói của con người đã có sức mạnh như thế, huống hồ là Lời Thiên Chúa. Lời Chúa có sức mạnh cứu độ, biến chúng ta thành những thụ tạo mới. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào việc chúng ta đón nhận Lời thế nào. Nếu chúng ta không sẵn sàng đón nhận cách thích đáng, Lời sẽ mất đi sức mạnh và sẽ chẳng đem lại gì cho chúng ta.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ của mình đối với Lời chúa. Chúng ta có để Lời Chúa đụng chạm vào cõi lòng và mang Lời Chúa và cuộc sống bình dị thường ngày của mình không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết lắng nghe lời Chúa cũng như lắng nghe người khác với một tâm hồn cởi mở, và xin biến đổi lời nói của chúng con thành hạt giống tốt đẹp gieo vào lòng người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…