Chúa Nhật XVIII Thường Niên: Lòng thương xót

Thái Hà (01.08.2021) – Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (Ga 6,24-35)

Thánh Tôma Aquinô nói: “không có một sự gì được tạo dựng có thể lấp đầy trái tim con người. Chỉ có một mình Chúa mới có thể lấp đầy nó vĩnh viễn”.

Trong bài Tin Mừng, dân chúng ta đi tìm Đức Giêsu vì đã chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều và muốn bám vào Chúa để có thứ bánh vật chất ấy luôn mãi.

Đức Giêsu hướng họ đến một thứ bán khác có khả năng thỏa mãn cơn khát của linh hồn. Bánh đó chính là Người. Mọi thứ thèm khát ở đời này, cao lương mỹ vị, rượu bia, tình dục… hay bất cứ thứ gì đi nữa cũng chỉ là che giấu cơn khát Thiên Chúa. Các phương tiện quảng cáo ngày nay không ngừng khai thác sự ham muốn nơi con người. Con người muốn có và có nhiều thêm nữa. Nhưng rồi không gì có thể lấp đầy mọi ham muốn. Ẩn sau mọi thứ tìm kiếm ở đời này, con người muốn được thỏa mãn thèm khát về chân lý, về sự thiệt, về hạnh phúc. Chỉ một mình Thiên Chúa, Đấng dựng nên và đặt để trong con người những khát vọng đó mới có thể lấp đầy tấp cả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình như thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con ôn Chúa và lòng con khắc khoải kho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…