Chúa Nhật XXI Thường Niên: Chọn lựa là từ bỏ

Thái Hà (26.08.2018) – Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”. Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.
Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6,54a.60-69)
Ảnh mình học (Google)

Tháng 12/1936, cả nước Anh, rồi cả thế giới, chấn động trước thông tin vua Edward VIII tuyên bố thoái vị chỉ để được sống hạnh phúc bên người phụ nữ Mỹ từng có 2 đời chồng. Giữa ngai vàng và tình yêu. Ông đã khước từ vinh hoa, danh dự của một vị vua để chọn sống hạnh phúc cùng người mình yêu thương.

Theo Chúa cũng là một hành động chọn lựa: chọn Chúa hay chọn những thứ mà thế gian có thể đem lại: địa vị, quyền lực, danh vọng… Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng muốn các Tông đồ xác định lại mục đích khi theo Người khi Người hỏi: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”

Mỗi người theo Chúa với nhiều lý do: người theo vì được Chúa trừ quỷ, người được Chúa chữa bệnh, người được Chúa cho ăn, hay người theo Chúa vì tò hay một lý do nào đó. Nhưng có nhiều người đã rút lui và không theo Người nữ khi Người tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”.

Họ rút lui vì họ không hiểu được điều Chúa nói. họ theo Chúa nhưng tâm hồn thì đầy tình toán, nên Như Chúa nói; họ nghe mà không hiểu.Còn các môn đệ khi nghe câu hỏi của Đức Giêsu thì có một quyết định khác. Thánh Phêrô, đại diện cho tất cả các môn đệ khác, đã mau mắn đáp: “Bỏ Thầy thì chúng con đến với ai?” Thánh Phêrô nhận ra được chính Đức Giêsu mới là nguồn hạnh phúc đích thực mà con người đang tìm kiếm. Ông nhận ra được một tình yêu chân thành phát xuất từ Đức Giêsu nên ông mạnh dạn tuyên bố: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Cầu nguyện: Ước gì lời tuyên xưng của thánh Phêrô cũng là của chúng ta. Khi chọn theo Chúa, ta cần tin tưởng, phó thác đời mình vào sự quan phòng của Người; dám từ bỏ mọi thứ cản trở ta đến với Người và với anh chị em của mình. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.