Chúa Nhật XXI Thường Niên: Giáo hội của Chúa

Thái Hà (27.08.2017) – Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”.

Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô. (Mt 16,13-20)

Ảnh minh họa (Google)

Công đồng Vatican II trong Hiến chế Tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium) đã viết như sau: “Chúa Giêsu Kitô, Mục tử vĩnh cửu đã thiết lập Giáo Hội thánh thiện khi sai các Tông đồ như Chúa Cha đã phái Người, và Người đã muốn các đấng kế vị, tức các Giám mục, làm chủ chăn trong Giáo Hội cho đến tận thế.

Nhưng để chức Giám mục được duy nhất và không bị phân chia, Chúa đã đặt thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông đồ khác, và trong thánh nhân, Người đặt nguyên lý cùng nền tảng vĩnh cửu và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và hiệp thông” (số 18).

Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ Người là ai, lập tức thánh Phêrô, được Chúa Cha mặc khải đã mạnh dạn thưa: “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Người liền nói ông có phúc và trao cho ông quyền trên Giáo hội: “Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi…”.

Đức Giêsu đã tuyển chọn Thánh Phêrô làm thủ lãnh của Giáo Hội. Người đã đổi tên Simon của ông thành Phêrô, tiếng Aram là Kêpha, nghĩa là tảng đa, tượng trưng cho sự vững chắc, trường tồn. Với quyền tối thượng, thánh Phêrô sẽ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội thánh của Đức Kitô trong tinh thần phục vụ và yêu thương, sẵn sàng hiến mình cho đoàn chiên đã được trao phó.

Hôm nay, nếu Đức Giêsu hiện ra và hỏi chúng ta như đã hỏi các môn đệ, chúng ta sẽ trả lời thế nào? Chúng ta có dám tuyên xưng Người là Chúa muôn loài, là đầu của Hội Thánh không? Cầu trả lời nằm chính nơi bản thân chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết ý thức trách nhiệm của mình trong việc cộng tác xây dựng Giáo hội, qua việc nỗ lực lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.