Chúa Nhật XXI Thường Niên: Lời tuyên xưng

Thái Hà (23.08.2020) – Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? ” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. (Mt 16,13-20)

(ảnh internet)

Có người từng nói: “Lời nói có một sức mạnh khôn lường, có thể làm ta vui, ta buồn, làm ta đau đớn tuyệt vọng hoặc hài lòng, và cũng nhiều khi, một lời nói vô ý có thể giết chết một con người”.

Thánh Phêrô, trong đoạn Tin Mừng, đã dùng lời nói để tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu. Lời tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” cho câu hỏi “Anh em nói Thầy là ai” ắt hẳn là lời Đức Giêsu muốn nghe nhất, bằng chứng là Người đã trao cho Phêrô chìa khóa Nước Trời. Lời tuyên xưng của Phêrô cũng là điều mà Đức Giêsu muốn mỗi người môn đệ của Người dám thưa lên trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Mặc dù là Kitô hữu, không ít lần chúng ta tỏ ra ngại ngùng không dám tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa, trong lời nói cũng như việc làm. Cụ thể như: không dám làm dấu trước khi dùng bữa, thờ ơ trước những đau khổ của người khác, sống đạo cách hời hợt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dám tuyên xưng niềm tin của chúng con vào Ngài, không những bằng lời nói mà còn bằng những việc làm để làm sáng danh Chúa trong cuộc sống của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…