Chúa Nhật XXI Thường Niên: Tin và nhận biết Chúa

Thái Hà (22.08.2021) – Khi nghe Đức Giêsu tuyên bố : “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần Khí mới lam cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm 12: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”  Ông Si-mon Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng: Chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. (Ga 6,54a.60-69)

William Maillis là một cậu bé thiên tài người Mỹ. Mơ ước lớn nhất của cậu là trở thành một nhà vật lý thiên văn, để chứng minh cho giới khoa học rằng Thiên Chúa thực sự hiện hữu. Khi được hỏi tại sao lại muốn chứng minh điều đó với giới khoa học, câu trả lời: “Vâng, bởi vì có những nhà khoa học vô thần cho rằng không có Chúa, trong khi trên thực tể thì để tin không có Chúa phải có nhiều đức tin hơn là tin có Chúa… Bởi vì có một cái gì đó tạo ra vũ trụ sẽ hợp lý hơn là vũ trụ tự tạo ra nó.”

Suy khi nghe bài giảng về Bánh Trường Sinh, nhiều môn đề đã rút lui và không còn đi theo Đức Giêsu nữa. Họ cho rằng, Đức Giêsu đã nói những điều thật chướng tai. Trong khi đó, ông Phêrô và một số môn đệ khác lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược, khi Phêrô đại diện cho anh em tuyên xưng rằng: “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Giữa một nhân loại đầy những sự ác và vô trách nhiệm, thật khó để tin rằng Thiên Chúa đang hoạt động giữa chúng ta. Thế nhưng, trong những mối nghi ngờ đó, Đức Kitô đã phục sinh, kế hoạch của Thiên Chúa vẫn đang được thực hiện, và nhiều người vững vàng tuyên xưng niềm xác tín của họ nơi Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra giới hạn của mình để luôn xác tín vào Chúa là Thiên Chúa duy nhất, chân thật và là chủ mọi loài. Amen!

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…