Chúa Nhật XXII Thường Niên: Danh lợi thế trần

Thái Hà (30.08.2020) – Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.” (Mt 16,21-27)

(Ảnh internet)

Thánh Phanxicô Xaviê là một giáo sư đại học, đam mê danh vọng. Nhưng với Lời Chúa do người bạn là thánh Inhaxiô luôn nhắc nhở: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”, thánh nhân đã thay đổi: từ bỏ tất cả, gia nhập dòng Tên của thánh Inhaxiô và đã trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng ở Á Châu, và là quan thầy của các xứ truyền giáo.

Danh lợi thế trần chỉ là phù vân, như bèo dạt mây trôi, chẳng có chi bền vững. Tuy vậy, con người ngày nay mải mê chạy theo danh vọng về tiền tài mà đánh mất tình liên đới với người khác. Họ đặt lợi nhuận lên trên lợi ích của người khác, sẵn sàng sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất, chăn nuôi để thu lợi cho mình. Hoặc vì địa vị, quyền thế mà có những âm mưu để triệt hạ lẫn nhau.

Con người đến trần gian này với đôi tay trắng thì khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi. Ngày tận thế, Đức Giêsu Thẩm Phán sẽ trả cho mỗi người theo như những gì chúng ta đã làm cho tha nhân. Người môn đệ của Cháu phải từ bỏ việc thu tích của cải bất chính, đam mê danh lợi trần gian. Như vậy, trong ngày Chúa đến chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc Thiên Đàng làm gia nghiệp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết chọn lựa hạnh phúc đời đời với Chúa hơn là những danh lợi mau qua đời này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…