Chúa Nhật XXII Thường Niên: Điều răn hay truyền thống

Thái Hà (02.09.2018) – Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Ðức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.

Ảnh minh họa (Google)

Sau đó, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,1-8a.14-15.21-23)

 

“Phép vua thua lệ làng” đó là ngạn ngữ khẳng định một thực tế trong xã hội phong kiến. Lệ làng đủ mạnh để chống lại phép vua hoặc có thể làm trái những điều phép vua quy định.

Người Pharisêu có truyền thống không ăn gì khi chưa rửa tay. Với họ, sau khi ra nơi phố chợ, con người ta thành ra ô uế. Phải tẩy rửa, vì tay ô uế làm đồ ăn ô uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con người ô uế. Đức Giêsu khẳng định: “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm con người ra ô uế”.

Đức Giêsu cảnh cáo lối sống giả hình của những người Pharisêu và luật sĩ. Chỉ vì muốn biết giữ lấy truyền thống của mình mà coi thường ý nghĩa của lề luật. Đức Giêsu khiển trách lối sống giả hình, quá chú trọng đến câu chữ mà coi rẻ những tinh thần của luật Môsê. Điều cốt yếu là đức ái phải được thể hiện trong mọi luật lệ.

Đức Giêsu lên án người Pharisêu và luật sĩ vì gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống người phàm. Truyền thống người phàm ở đây được hiểu là truyền thống chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ, giả hình. Đó là truyền thống dễ đưa người ta tới lòng ghét ghen, tính hận thù, hành vi liều lĩnh. Giữ truyền thống người phàm mà bỏ quyên việc giữ lề luật Thiên Chúa là điều không thể chấp nhận được.

Đức Giêsu lên án hình thức bên ngoài, điều quan trọng trước tiên là lễ nghĩa phải vì con người và cuộc sống con người, chứ không phải lễ vật con người đặt ra. Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở cho chúng ta rằng, truyền thống, luật lệ và nghi thức không phải là cốt yếu của luật Chúa. Cốt yếu của luật Chúa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương người thân cận như chính mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tẩy uế tâm hồn để được nên thanh sạch trong tư tưởng, lời nói cũng như việc làm. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.